Revoluce ve zvyšování efektivity podnikových procesů
Pomáháme dosáhnout vyšší úrovně kvality služeb zákazníkům prostřednictvím efektivního řízení interních procesů ve společnosti.
Naše technologie přináší nový přístup k optimalizaci procesů, často bez nutnosti úprav podpůrných informačních systémů.
Běžte rovnou k cíli
Neztrácejte čas zdlouhavou analýzou a nekonečným čekáním na nasazení následných změn.
Sběr dat
Podklady pro Vaše budoucí rozhodování získáte rychle a bez nutnosti integrace.
1
Základní přehled
V první řadě získáte srozumitelným způsobem představu o využití lidského kapitálu.
2
Úzká místa
Míra detailu obsažena v reportech Vám umožní navrhnout individuální opatření pro jednotlivé pracovníky.
3
Optimalizujte efektivně
Úzká místa, na která poukazujeme, lze velmi často eliminovat bez nutnosti úprav Vašich aplikací.
4
Základní přehled
Tento pohled Vám umožní získat základní přehled o efektivitě a činnostech, které členové týmu realizují a nasměruje Vás na oblasti, kterým dává smysl se při optimalizaci věnovat.
Přehled efektivity
Pravděpodobně jste schopni pojmenovat nejvíce a nejméně efektivní zaměstnance, ale dokážete kvantifikovat rozdíly mezi nimi? Tento přehled Vám poskytne detailní srovnání zaměstnanců v jednotlivých činnostech.
Úzká místa
Srovnání je fajn, ale co kdybyste jednotlivým členům týmu byli schopni poskytnout individuální doporučení jak svou práci dělat efektivněji. Zní to neuvěřitelně, ale s UltimateSuite to zvládne každý.
Ekonomická hodnota pro klienta
MONITOROVANÝCH STANIC
na kterých jsou realizované procesy zaměstnanci s ročními náklady na zaměstnance ve výši 1m Kč
20
11,5%
ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY
na základě realizace opatření pro eliminaci zjištěných úzkých míst (většina byla realizována bez zásahů do IS)
2,4m
KČ ROČNÍ ÚSPORA NÁKLADŮ
na základě zjištění z 3 týdenního vzorku dat s téměř okamžitou návratnosti investice

Příklad realizovaného projektu
V čem jsme jiní oproti tradičním řešením
UltimateSuite přináší nejen nový přístup, ale hlavně ukazuje, že vyšší efektivity je možné dosáhnout rychleji a snadněji než jste si doposud mysleli.
Automatizace
Měření procesů s využitím moderních technologií eliminuje potřebu ručního měření a mapování procesů
Kontinuální monitoring
Velké množství dat umožňuje detailní analýzu výrazně delšího období a odhalení skrytých trendů
Bez integrace
Sběr vlastních dat bez nutnosti integrace s aplikačním portfoliem klienta
Objektivita
Eliminace tendenčního chování díky dlouhodobému měření bez interakce s měřeným uživatelem
Identifikace úzkých míst
Získaná data obsahují mimo času realizace aktivity i detailní informace o způsobu vykonání
HW prostředky
Mimo chování uživatele možnost sledovat vytížení systémových prostředku pracovní stanice
Více zdrojů dat
Získaná data je možné kombinovat s jinými zdroji dat a vytvářet tak komplexní analýzy procesů
Více uživatelů
Možnost průběžně upravovat složení týmu, kde probíhá monitoring procesů
Metodika
Vlastní metodika eliminuje potřebu definovat metriky měření, ale zachovává přiměřenou míru flexibility